CZEGO UCZYMY?

Nasz kurs obejmuje naukę podstaw programowania. Choć zaczyna się od poznania najważniejszych pojęć programistycznych, uwzględnia również rozwiązywanie zadań z olimpiady informatycznej.

Pierwszy etap nauki to poznanie podstawowych pojęć programistycznych takich jak:

WEJŚCIE

WYJŚCIE

ZMIENNA

OPERACJE ARYTMETYCZNE

WARUNKI

PĘTLE

Dzieci, które zaczynają przygodę z programowaniem, uczą się tych pojęć przy użyciu języka Assembly. Następnie uczniowie odkrywają je na nowo w języku Python.

W języku Python dzieci poznają również nowe możliwości, związane z operacjami na tablicach.

TABLICE

Po opanowaniu powyższych tematów, dziecko jest gotowe, aby poznać język C++. Pula tematów zostaje rozszerzona o napisy.

NAPISY

Dalej w programie Podstawy algorytmiki realizowanym w C++ najpierw wprowadzamy pojęcie złożoności czasowej, a potem podstawowe algorytmy. W poszczególnych warsztatach uczniowie rozwiązują zadania, w których mogą zastosować poznane algorytmy jak i mierzą się z wybranymi zadaniami olimpiady informatycznej juniorów.

PODSTAWY ALGORYTMIKI

ZADANIA OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

ZŁOŻONOŚĆ PROGRAMU

POCZĄTEK KURSU - JĘZYK ASSEMBLY

Assembly to prosty język blokowy. Składa się z niewielu instrukcji, które zostały tak wyselekcjonowane przez autorów, aby dawać możliwość poznania wszystkich podstawowych konstrukcji programistycznych występujących w niemal wszystkich językach programowania. Prosty interfejs nie rozprasza uwagi dziecka.

Język Assembly składa się z 9 instrukcji z nazwami w języku polskim. Instrukcje zapisane są na bloczkach, które przeciągane są do okienka edycji programu. Cztery zmienne nazwane tu pudełkami A, B, C i D, w których można równocześnie trzymać jedną liczbę całkowitą są z góry zadeklarowane i zainicjowane (ich wartości początkowe to 0). Jego siła polega na prostocie budowania programu i krokowego wykonywania instrukcja po instrukcji.


Na konsoli, która przedstawia wejście i wyjście programu przedstawiona jest konwersacja użytkownika z komputerem. Świetnie służy młodszym uczniom przy budowaniu podstawowych pojęć wejścia, wyjścia, zmiennych, operacji arytmetycznych, instrukcji warunkowej i pętli bez komplikowania składnią i instrukcjami w języku angielskim.

ŚCIEŻKA ROZWOJU DZIECKA

Ścieżka indywidualnego rozwoju ucznia jest spiralą. Zaczynamy od budowania podstawowych pojęć zaczynając od prostszego języka (w przypadku najmłodszych uczniów Assembly) – wejścia, wyjścia, operacji arytmetycznych, instrukcji warunkowej i pętli, następnie utrwalamy je w Pythonie, poszerzając o tablice, następnie zaczynając od znów od wejścia, wyjścia i zmiennych poszerzamy i utrwalamy pojęcia w C++ rozbudowując je o napisy. Po wprowadzeniu podstawowych pojęć i nabyciu biegłości w pisaniu w C++ dzieci poznają koncepcję złożoności czasowej i rozpoczynają naukę podstaw algorytmiki, mierząc się z zadaniami olimpiady informatycznej juniorów.


W zależności od wieku ucznia i jego dotychczasowego doświadczenia z nauką programowania ćwiczymy rozumienie powyższych pojęć, korzystając z różnych narzędzi począwszy od Assembly przez Pythona do C++.

 • Wyjście
 • Wejście
 • Zmienne
 • Operacje artymetyczne
 • Instrukcja warunkowa
 • Warunki wielokrotne
 • Pęlte
 • Wyjście, wejście, zmienne
 • Operacje artymetyczne
 • Instrukcja warunkowa
 • Pęlte
 • Warunki wielokrotne
 • Pętle zagnieżdzone
 • Tablice
 • Wyjście, wejście, zmienne
 • Operacje artymetyczne
 • Instrukcja warunkowa
 • Pęlte
 • Warunki wielokrotne
 • Pętle zagnieżdzone
 • Tablice
 • Napisy

ASSEMBLY

PYTHON

C++

Kontakt:


Ewa Gąsienica-Samek


Dyrektor Programu InstaKod

InstaKod Sp. z o.o.

ul. Wiktorska 17a

02-587 Warszawa

instakolko@instakolko.pl

881 556 169

Copyrights 2020