Zapisy do grup marcowych zostały zakończone.

Wtorek, godz. 15:15

Grupa Python,

klasa 7-8

(od 16 lutego)


Wtorek, godz. 17:00

Grupa Python z elementami Assembly, klasa 6-8

(od 16 lutego)


Środa, godz. 17:00

Grupa Python,

klasa 7-8

(od 17 lutego)


Czwartek, godz. 15:15

Grupa Python z elementami Assembly, klasa 6-8

(od 18 lutego)


Czwartek, godz. 17:00

Grupa Assembly,

klasa 3-5

(od 18 lutego)

Środa, godz. 17:00 Grupa Python, klasa 7-8 (od 17 marca)


Piątek, godz. 15:15 Grupa Python z elementami Assembly, klasa 6-8 (od 19 marca)

Piątek, godz. 17:00 Grupa Assembly, klasa 3-5 (od 19 marca)

Kursy odbywają się w godzinach:

Przydział do dnia i godziny zajęć ustalany jest indywidualnie - na podstawie doświadczeń dziecka z programowaniem, wieku i możliwości udziału w zajęciach w wybranych terminach. Po wypełnieniu formularza na stronie głównej skontaktujemy się z Państwem, aby dopasować grupę oraz termin zajęć.

Przy organizowaniu grup, będziemy brać pod uwagę następujące czynniki:

Czy dziecko może uczestniczyć w kursie danego dnia i o danej godzinie,

2.

Jakie wcześniejsze doświadczenie z programowaniem miało dziecko

- na podstawie informacji od rodzica,

1.

W jakim wieku jest dziecko.

3.

15:15 - 16:50

17:00 - 18:35

lub


Rozkład zajęć

Poniedziałek

Grupa Assembly A3 godz. 15:15

Grupa Assembly A4 godz. 15:15


Grupa Assembly A1a godz. 17:00

Grupa Assembly A1b godz. 17:00 (teraz poziom Python z elementami Assembly)

Grupa Python P1 godz. 17:00

Wtorek

Grupa Python z elementami Assembly PA3 godz. 15:15

Grupa Python z elementami Assembly PA4a godz. 15:15

Grupa Python z elementami Assembly PA4b godz. 15:15

Grupa Python P5a godz. 15:15


Grupa Python kontynuacja Pk1 godz. 17:00

Grupa Python kontynuacja Pk2a godz. 17:00

Grupa Python kontunaucja Pk3 godz. 17:00 (teraz poziom C++)

Grupa Python z elementami Assembly PA5a godz. 17:00

Środa

Grupa Python kontynuacja Pk2b godz. 15:15

Grupa Assembly A2 godz. 15:15

Grupa Python P4a godz. 15:15


Grupa Python kontynuacja Pk2c godz. 17:00

Grupa Python z elementami Assembly PA2a godz. 17:00

Grupa Python P5b godz. 17:00

Grupa Python P5c godz. 17:00

Grupa Python P6a godz. 17:00

Grupa Python P6b godz. 17:00

Czwartek

Grupa Python P3 godz. 15:15

Grupa Python z elementami Assembly PA1a godz. 15:15

Grupa Python P4b godz. 15:15

Grupa Python z elementami Assembly PA5b godz. 15:15


Grupa Python z elementami Assembly PA2b godz. 17:00

Grupa Python P2 godz. 17:00

Grupa Python z elementami Assembly PA4c godz. 17:00

Grupa Assembly A5 godz. 17:00

Piątek


Grupa Python z elementami Assembly PA1b godz. 15:15


Grupa Assembly A6 godz. 17:00

Harmonogram tygodni nauki

Kontakt:


Ewa Gąsienica-Samek


Dyrektor Programu InstaKod

InstaKod Sp. z o.o.

ul. Wiktorska 17a

02-587 Warszawa

instakolko@instakolko.pl

881 556 169

Copyrights 2020-2021